Respiro collage Lili Mascio

respiro

mixed media collage on wooden frame

70 x 100 x 4 cm

27.55 x 39.37 x 1.57 in

2015